Polityka prywatności

Zakres

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych informuje użytkowników o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez podmiot odpowiedzialny CXMXO UG, Hansaring 1, 50670 Kolonia, office@cxmxo.com, 0049 (0) 221 165 323 77 na następującej stronie internetowej (zwanej dalej „Ofertą”).

Podstawy prawne ochrony danych znajdują się w federalnej ustawie o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz ustawie o telemediach (TMG).

Dane dostępowe/ Pliki dziennika serwera

Oferent (lub jego dostawca przestrzeni internetowej) gromadzi dane o każdym dostępie do oferty (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dostępowe obejmują:

Nazwa strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny użytkownika, URL referrer (poprzednio odwiedzana strona), adres IP oraz dostawca usługodawcy żądającego dostępu.

Operator korzysta z danych dziennika wyłącznie do celów statystycznych w celu obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty. Oferent zastrzega sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia danych logowania, jeżeli na podstawie konkretnych przesłanek zaistnieje uzasadnione podejrzenie o bezprawne użycie.

Kontakt

W przypadku nawiązania kontaktu z oferentem (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) dane użytkownika są zapisywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku pojawienia się dalszych pytań.

Uwagi i wkład

Kiedy użytkownicy zostawiają komentarze do bloga lub innych postów, ich adresy IP są przechowywane. Odbywa się to w celu zapewnienia bezpieczeństwa oferenta, na wypadek gdyby ktoś w komentarzach i wpisach napisał treści niezgodne z prawem (obelgi, niedozwolona propaganda polityczna itp.). W tym przypadku sam usługodawca może być ścigany za komentarz lub wpis i dlatego jest zainteresowany tożsamością autora.

Subskrypcje komentarzy

Komentarze uzupełniające mogą być subskrybowane przez użytkowników. Użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że są właścicielami wprowadzonego adresu e-mail. Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z bieżącej subskrypcji komentarzy. E-mail z potwierdzeniem będzie zawierał instrukcje, jak to zrobić.

Biuletyn informacyjny

Za pomocą newslettera informujemy Państwa o nas i naszych ofertach.

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter, potrzebujemy od Ciebie ważnego adresu e-mail, jak również informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail lub że jego właściciel zgadza się na otrzymywanie newslettera. Nie będą zbierane żadne inne dane. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera i nie są przekazywane osobom trzecim.

Podczas rejestracji w celu otrzymywania newslettera zapisujemy Państwa adres IP oraz datę rejestracji. Zapis ten służy wyłącznie jako dowód w przypadku, gdy osoba trzecia nadużywa adresu e-mail i rejestruje się w celu otrzymywania biuletynu bez wiedzy osoby upoważnionej.

W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera. Odwołania można dokonać poprzez link w samych newsletterach, w obszarze profilu użytkownika lub wysyłając wiadomość na powyższe opcje kontaktowe.

Integracja usług i treści stron trzecich

Może się zdarzyć, że w ramach tej oferty online zostaną zintegrowane treści osób trzecich, takie jak filmy z YouTube, mapy z Google Maps, kanały RSS lub grafiki z innych stron internetowych. Zakłada się przy tym zawsze, że dostawcy tych treści (zwani dalej „dostawcami zewnętrznymi”) znają adres IP użytkownika. Bez adresu IP nie mogłyby one przesłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest więc niezbędny do prezentacji tych treści. Staramy się korzystać wyłącznie z treści, których odpowiedni dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Nie mamy jednak wpływu na to, czy dostawcy zewnętrzni zapisują adres IP, np. w celach statystycznych. O ile jest nam to wiadome, informujemy o tym użytkowników.

Cookies

Cookies to małe pliki, które umożliwiają przechowywanie na urządzeniu dostępowym użytkownika (komputer, smartfon lub podobne) specyficznych informacji związanych z urządzeniem. Z jednej strony służą one wygodzie korzystania z serwisów, a tym samym użytkownikom (np. przechowywanie danych logowania). Z drugiej strony, służą one do zbierania danych statystycznych dotyczących korzystania z witryny i możliwości ich analizy w celu udoskonalenia oferty. Użytkownicy mogą wpływać na wykorzystanie plików cookies. Większość przeglądarek posiada opcję ograniczenia lub całkowitego uniemożliwienia przechowywania plików cookie. Zwraca się jednak uwagę na to, że bez cookies korzystanie, a w szczególności komfort użytkownika, będzie ograniczony.

Za pośrednictwem amerykańskiej strony http://www.aboutads.info/choices/ lub strony UE http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ można zarządzać wieloma plikami cookie dotyczącymi reklam online, pochodzącymi od firm.

Funkcja rejestracji

Dane wprowadzone podczas rejestracji są wykorzystywane w celu skorzystania z oferty. Użytkownicy mogą być informowani drogą mailową o informacjach istotnych dla oferty lub rejestracji, takich jak zmiany zakresu oferty lub okoliczności technicznych. Zebrane dane można zobaczyć w masce wprowadzania danych w zakresie rejestracji. Obejmuje to imię, nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu i adres e-mail.

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez użytkowników z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika zostanie jednak uprzednio skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw-stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na tej stronie internetowej aktywna jest anonimizacja IP. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej.

Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony może okazać się niemożliwe. Użytkownicy mogą również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez nich z witryny (w tym ich adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google do celów reklamowych, ustawień i możliwości rezygnacji można znaleźć na stronach internetowych Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Wykorzystywanie danych przez Google podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Wykorzystywanie danych do celów reklamowych”), http://www.google.de/settings/ads („Zarządzaj informacjami, które Google wykorzystuje do wyświetlania reklam”) oraz http://www.google.com/ads/preferences/ („Określ, jakie reklamy Google Ci pokazuje”).

Alternatywnie do dodatku do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, , proszę kliknąć na ten link, aby zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics w ramach tej witryny w przyszłości. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie opt-out na urządzeniu użytkownika. Jeśli usuniesz swoje pliki cookie, musisz ponownie kliknąć ten link.

Korzystanie z wtyczek społecznościowych Facebooka

Niniejsza oferta wykorzystuje wtyczki społecznościowe („wtyczki”) sieci społecznościowej facebook.com, która jest obsługiwana przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki są rozpoznawalne dzięki jednemu z logo Facebooka (białe „f” na niebieskiej płytce, terminy „Lubię to”, „Like” lub znak „kciuka w górę”) lub są oznaczone dodatkiem „Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można zobaczyć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kiedy użytkownik wchodzi na stronę internetową tej oferty, która zawiera taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, która następnie integruje ją ze stroną internetową. Dostawca nie ma zatem wpływu na zakres danych, które Facebook gromadzi za pomocą tej wtyczki i dlatego informuje użytkowników zgodnie ze swoim poziomem wiedzy:

Poprzez integrację wtyczek, Facebook otrzymuje informację, że użytkownik wywołał odpowiednią stronę z ofertą. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do jego konta na Facebooku. Jeśli użytkownicy wchodzą w interakcje z wtyczkami, np. klikając przycisk „Lubię to” lub zamieszczając komentarz, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki do Facebooka i tam zapisywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość, że Facebook znajdzie i zapisze jego adres IP. Według Facebooka, w Niemczech przechowywany jest tylko anonimowy adres IP.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, jak również odpowiednie prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał dane o nim za pośrednictwem tej oferty i łączył je z jego danymi członkowskimi przechowywanymi na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka przed wejściem na stronę. Dalsze ustawienia i sprzeciw wobec wykorzystywania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Przycisk +1 z Google+

Oferta ta wykorzystuje przycisk „+1” sieci społecznościowej Google Plus, która jest obsługiwana przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). Przycisk można rozpoznać po znaku „+1” na białym lub kolorowym tle.

Gdy użytkownik wywołuje stronę internetową tej oferty, która zawiera taki przycisk, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość przycisku „+1” jest przekazywana przez Google bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana na stronie internetowej przez przeglądarkę. Dostawca nie ma zatem wpływu na zakres danych, które Google pobiera za pomocą przycisku. Według Google, żadne dane osobowe nie są zbierane bez kliknięcia na przycisk. Takie dane, w tym adres IP, są gromadzone i przetwarzane tylko dla zalogowanych członków.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google, jak również Państwa prawa w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności znajdą Państwo w informacjach dotyczących ochrony danych osobowych Google na przycisku „+1”: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html oraz w FAQ: http://www.google.com/intl/de/+1/button/.

Twitter

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje elementy strony internetowej(https://dev.twitter.com/web/overview), takie jak przyciski lub osadzone treści serwisu Twitter, oferowanego przez Twitter Inc. pod adresem 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Za pomocą elementów strony internetowej można np. udostępnić post lub stronę z tą ofertą na Twitterze lub śledzić oferenta na Twitterze. Zwłaszcza pojedyncze tweety mogą zostać zintegrowane z witryną jako dodatkowa treść.

Kiedy użytkownik wywołuje stronę internetową tej witryny, która zawiera taki element strony, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Zawartość elementu strony internetowej jest przekazywana przez Twittera bezpośrednio do przeglądarki użytkownika. Oferent nie ma zatem wpływu na zakres danych, które Twitter gromadzi za pomocą elementów strony i informuje użytkowników zgodnie ze swoim stanem wiedzy. Zgodnie z tym, podczas korzystania z przycisku przekazywany jest jedynie adres IP użytkownika oraz adres URL danej strony internetowej, ale nie w innym celu niż wyświetlenie elementu strony.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem http://twitter.com/privacy.

Google AdSense

Ta oferta wykorzystuje Google AdSense, usługę integracji reklam firmy Google Inc. („Google”). Google AdSense używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Google AdSense wykorzystuje również tzw. sygnalizatory WWW (niewidoczną grafikę). Za pomocą tych sygnałów nawigacyjnych (web beacons) można ocenić takie informacje, jak ruch odwiedzających na stronach tej oferty.

Informacje generowane przez pliki cookie i sygnalizatory WWW na temat korzystania z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika) oraz dostarczania formatów reklamowych są przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom umownym Google. Google nie będzie jednak łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi zapisanymi przez użytkownika.

Użytkownicy mogą zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony może okazać się niemożliwe. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących ich danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Program partnerski Amazon

CXMXO UG jest uczestnikiem programu partnerskiego Amazon EU, który ma na celu zapewnienie stronom internetowym możliwości zarabiania na reklamach poprzez umieszczanie reklam i linków do Amazon.co.uk. Amazon używa plików cookie do śledzenia pochodzenia zamówień. Między innymi Amazon może rozpoznać, że kliknąłeś na link partnerski na tej stronie. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Amazon można znaleźć w polityce prywatności firmy: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401

Wycofanie, zmiany, poprawki i aktualizacje

Użytkownik ma prawo, na żądanie i nieodpłatnie, otrzymać informacje o przechowywanych danych osobowych na jego temat. Ponadto użytkownik ma prawo do sprostowania błędnych danych, zablokowania i usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie stoi to w sprzeczności z prawnym obowiązkiem zachowania danych.