Dostawca

Identyfikacja świadczeniodawcy zgodnie z §5 TMG

Grupa Medialna CXMXO

CXMXO UG haftungsbeschränkt
Hansaring 1
50670 Kolonia
Niemcy

Telefon: +49 221 – 165 323 – 79
E-mail: office at cxmxo.com

Zarząd / Właściciel:

Stephan M. Czaja

Nr rejestru handlowego: HRB 83708
Sąd Rejestrowy: Sąd Krajowy w Kolonii

Prawnie reprezentowana przez spółkę CXMXO UG (haftungsbeschränkt), Sąd Miejski w Kolonii, HRB
– reprezentowana przez Dyrektora Zarządzającego Stephana M. Czaję

Numer podatkowy: 215/5089/1149
Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z §27a ustawy o podatku od sprzedaży: następujący.
Prosimy zwrócić uwagę również na nasze informacje dotyczące ochrony danych.

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 RStV:
CXMXO UG (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Redakcyjny materiał zdjęciowy

© aluxum – istock.com
© ashumskiy – istock.com
© Kirill Kedrinski – fotolia.com
© Sondem – fotolia.com
© Sondem – fotolia.com
© Ivan Kruk – fotolia.com
© Kaponia Aliaksei – fotolia.com
© Raisa Kanareva – fotolia.com
© eugenepartyzan – fotolia.com
© kazzakova – fotolia.com
© Andrey Kiselev – fotolia.com
© paultarasenko – fotolia.com
© Sondem – fotolia.com
© Astarot – fotolia.com
© kiuikson – fotolia.com

© kegfire – fotolia.com

© contrastwerkstatt – fotolia.com
© loreanto – fotolia.com
© VadimGuzhva – fotolia.com
© indiraswork- fotolia.com

Zastrzeżenia / 1

Zawartość tej strony

Zawartość tej strony internetowej jest tworzona z najwyższą starannością. Oferent nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność udostępnianych treści. Użytkownik korzysta z udostępnionych treści na własne ryzyko. Wkłady oznaczone nazwiskiem odzwierciedlają opinię danego autora i nie zawsze są zgodne z opinią dostawcy.

Dostępność strony internetowej

Usługodawca dokłada starań, aby w miarę możliwości oferować usługę pobierania danych bez zakłóceń. Jednak nawet przy zachowaniu należytej staranności nie można wykluczyć przestojów. Oferent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania swojej oferty w dowolnym momencie.

Linki zewnętrzne

Niniejsza strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Te strony internetowe podlegają odpowiedzialności odpowiednich operatorów. Przy pierwszym tworzeniu linków zewnętrznych dostawca sprawdził, czy treści zewnętrzne nie naruszają prawa. W tym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Oferent nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz zawartość stron, do których odsyłają linki. Zamieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że oferent przyjmuje treści znajdujące się za danym odnośnikiem lub linkiem jako własne. Ciągła kontrola tych linków zewnętrznych jest dla oferenta nieuzasadniona bez konkretnych wskazówek o naruszeniu prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa takie linki zewnętrzne będą jednak natychmiast usuwane.

Reklamy

Za treść ogłoszeń, jak również za treść reklamowanej strony internetowej odpowiada dany autor. Wyświetlenie ogłoszenia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez oferenta.

Brak stosunku umownego

Korzystanie z witryny internetowej oferenta nie tworzy żadnego stosunku umownego pomiędzy użytkownikiem a oferentem. W związku z tym nie istnieją również żadne umowne lub quasi umowne roszczenia wobec usługodawcy. W przypadku, gdyby korzystanie ze strony internetowej miało prowadzić do nawiązania stosunku umownego, obowiązuje, wyłącznie jako środek ostrożności, następujące ograniczenie odpowiedzialności: Oferent ponosi odpowiedzialność w przypadku działania umyślnego i rażącego niedbalstwa, jak również w przypadku naruszenia istotnego obowiązku umownego (obowiązek kardynalny). Usługodawca ponosi odpowiedzialność ograniczoną do odszkodowania za szkodę, którą można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy i która jest typowa dla umowy, za taką szkodę, która wynika z lekkiego zaniedbania obowiązków kardynalnych przez niego lub jednego z jego prawnych przedstawicieli lub zastępców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku lekkiego zaniedbania obowiązków dodatkowych, które nie są obowiązkami kardynalnymi. Nienaruszona pozostaje odpowiedzialność za szkody, które wchodzą w zakres ochrony gwarancji lub rękojmi udzielonej przez świadczeniodawcę, jak również odpowiedzialność za roszczenia wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz szkody z tytułu utraty życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała.

Prawa autorskie / 2

Treści i dzieła opublikowane na tej stronie są chronione prawem autorskim. Każde użycie, które nie jest dozwolone przez niemieckie prawo autorskie, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Dotyczy to w szczególności kopiowania, edytowania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub powielania treści w bazach danych lub innych elektronicznych mediach i systemach. Treści i wkład osób trzecich są oznaczone jako takie. Niedozwolone powielanie lub przekazywanie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i podlega karze prawnej. Dozwolone jest jedynie tworzenie kopii i pobieranie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego. Linki do stron internetowych oferenta są w każdej chwili mile widziane i nie wymagają zgody oferenta. Wyświetlanie tej strony w zewnętrznych ramkach jest dozwolone tylko za zgodą.

Ochrona danych osobowych / 3

Więcej o ochronie danych można przeczytać tutaj.