Tag Archive for: Zarządzanie wspólnotowe

Social Media Marketing dla Doradców Podatkowych! Reklama, wiedza, rekomendacja

Social media marketing dla doradców podatkowych – reklama na Facebooku, content na Instagram, explainer videos na YouTube, od czego wÅ‚aÅ›ciwie zacząć? Podobnie jak w przypadku marketingu w mediach spoÅ‚ecznoÅ›ciowych dla bankowoÅ›ci i finansów, zrozumienie podatków, czy to doradców podatkowych dla firm czy osób prywatnych, jest kluczowe dla sukcesu kampanii w mediach spoÅ‚ecznoÅ›ciowych. SpoÅ‚eczność, kanaÅ‚, reklama, […]

Zarządzanie społecznością – A&O dla Influencerów i firm

Community management zajmuje się zarządzaniem i aktywizacją własnych interesariuszy, czyli własnych fanów i klientów, którzy śledzą lub mogliby śledzić nas w sieciach społecznościowych. Mogą to być na przykład przyjaciele, którzy rekrutują przyjaciół poprzez kampanie upominkowe. ZarzÄ…dzanie wspólnotowe Nasza własna społeczność jest więc zawsze szerokim kręgiem i idealnym punktem kontaktowym. Zasadniczo jednak, zarządzanie społecznością zajmuje się […]