Współczynnik odpowiedzi: definicja, media społecznościowe i obliczanie

Współczynnik odpowiedzi wskazuje na odsetek odpowiedzi na daną kampanię. Porównanie z kilkoma kampaniami pokazuje, jakie czynniki sukcesu można z tego wyciągnąć. Wskaźnik odpowiedzi może mieć bardzo różne przyczyny, prostym przykładem może być ankieta marketingowa, która została wysłana do 1000 firm. Jeśli zwróconych zostanie 400 kwestionariuszy, wskaźnik ten wyniesie około 40%. Zapakowane w kampanię w mediach społecznościowych, może to być ankieta, która jest odtwarzana do 10.000 osób poprzez budżet medialny i reklamy. Testowane są cztery różne grafiki w połączeniu, z których każda dociera do 10 000 osób. Na koniec testu ustalono, która z czterech pojedynczych kampanii miała najwyższy wskaźnik odpowiedzi, a tym samym największą wartość dodaną.

+ AD: Do you know?

Obliczanie odsetka odpowiedzi

Do obliczenia wskaźnika odpowiedzi nie potrzeba wielu liczb. W przykładzie naszej ankiety marketingowej, będzie to liczba wysłanych ankiet oraz liczba odpowiedzi.

  • ( otrzymane / wysłane ) * 100 = Wskaźnik odpowiedzi

Monitorowanie współczynnika kliknięć, współczynnika odpowiedzi i współczynnika interakcji

O wszystkich najważniejszych postaciach mówiliśmy już na naszym blogu o mediach społecznościowych. W sprawozdawczości i monitorowaniu różne kluczowe liczby mają decydujące znaczenie dla oceny i oszacowania sukcesu.

W odniesieniu do współczynnika odpowiedzi, współczynnik kliknięć jest jedynie wskaźnikiem sukcesu na platformie społecznej. Ostatecznie jednak zawsze chodzi o nawrócenie, co oznacza również osiągnięcie celu. Cel może być oczywiście bardzo zróżnicowany, od zapisu na newsletter, przez odpowiedź na badania rynku w naszym przykładzie, aż po sprzedaż w sklepie internetowym. Współczynnik odpowiedzi jest używany dla wszystkich tych działań, które są za kliknięciem.

Jak wysoki był więc odsetek odpowiedzi? Współczynnik interakcji, oczywiście, może być łatwo mylony ze współczynnikiem odpowiedzi na pierwszą myśl. W końcu oba czynniki dotyczą działań użytkowników. Istnieje jednak subtelna różnica: wskaźnik interakcji odnosi się do samodzielnego działania bez określonego celu. Na przykład komentarz w odpowiedzi na film, który jest dostępny online na naszym kanale YouTube od dwóch lat. Wskaźnik odpowiedzi, zamiast tego, wymaga precyzyjnego celu. Jak w naszym przykładzie, ile ankiet zostało wypełnionych? Oto małe, ale subtelne różnice między trzema najważniejszymi postaciami w marketingu mediów społecznościowych.

+ AD: Do you know?